Actie nieuws: No patents on seeds!

14 Juni 2018

Stop ‘Baysanto’ from monopolising seeds!

International call against patents on seeds

14 June 2018 / Prompted by the Bayer takeover of Monsanto, around 40 institutions active in plant breeding, agriculture and environmental protection are calling for effective measures to stop the patenting of conventionally bred plants and animals in Europe. The European Patent Office (EPO) continues to grant such patents despite all the institutions of the EU having spoken out against them, and the adoption of new rules for the interpretation of European patent law in 2017. Patents granted by the EPO cover seeds, plants, the harvest and the food derived thereof.

Just recently, the EPO granted several patents to the Dutch company ENZA Zaden, claiming melons, grapes, cucumber, soybeans, onions, tomatoes and potatoes. All of these patents are based on random mutations of the genome. Similar patents have previously been granted to Bayer and Monsanto.

“No more plants or animals should be patented as ‘products’. Living beings are not an invention of industry,” says Christoph Then, coordinator of “No Patents on Seeds!”. “The big companies are those profiting from this development. They are gaining more and more control over the resources needed to produce our daily food.”

The takeover of Monsanto by Bayer makes ‘Baysanto’ the largest seed company. Despite parts of its business being sold to BASF, Baysanto will still control around 25 percent of the international seed markets. The second largest seed giant, the US company DowDuPont has a market share of around 20 percent. The third largest company in this sector is Syngenta, which was bought up by ChemChina and owns a further approximately 10 percent of the trade in seeds. Consequently, only three companies control more than 50 percent of the international seed trade.

“Baysanto & Co are increasingly in a position to decide which plants will be bred, grown and harvested in future; as well as how much seeds will cost and how our food will be produced. To a large extent, this powerful market position is based on seed monopolies acquired through a continually increasing number of patents that cover seeds, plants and their harvest,” says Katherine Dolan from Arche Noah, which is one of the signatory organisations.

To stop the increasing monopolisation of seeds needed for conventional breeding and food production, the signatory organisations are calling for effective measures to be taken now: patents on conventional breeding should be prohibited and no exemptions allowed. If patents are granted on genetic engineering, including genome editing, the scope of the patents must be limited to specific technical processes.

The international call is currently supported by around 40 organisations from Austria, Belgium (Brussels), Denmark, Germany, Portugal and Switzerland: Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL), Arche Noah, Bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, Bundesverband Deutscher Milchviehhalter (BDM), BUND Naturschutz in Bayern, Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Corporate Europe Observatory (CEO), Danish Seed Savers (Frøsamlerne),  Die Freien Bäcker, FIAN, GAIA-Environmental Action and Intervention Group, Gäa, Vereinigung ökologischer Landbau, Gen-ethisches Netzwerk (GeN),  Gesellschaft für ökologische Forschung (GOEF), Getreidezüchtung Peter Kunz (GZPK), IG Nachbau, IG Saatgut, Katholische Landvolkbewegung Deutschland (KLB), Kein Patent auf Leben!, No Patents on Seeds!, Kultursaat, KLB Freiburg, Praktisk Økologi, ProSpecieRara, Public Eye, Sativa Rheinau AG, Swissaid, Slow Food, Slow Food Deutschland, Slow Food Sjælland (Denmark), Save our Seeds (SOS), Plataforma Transgénicos Fora, Umweltinstitut München, Verband Katholisches Landvolk, Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN), WeMove, Zivilcourage Miesbach, Zukunftsstiftung Landwirtschaft (ZSL).

Contacts:

Christoph Then, Keine Patente auf Saatgut!, + 49 151 54 63 80 40, info@no-patents-on-seeds.org

Katherine Dolan, ARCHE NOAH, +43 676 557 4408, katherine.dolan@arche-noah.at

Johanna Eckhardt, Keine Patente auf Saatgut!, + 43 680 2126 343, johanna.eckhardt@no-patents-on-seeds.org

Further information: www.no-patents-on-seeds.org

 

 

Dit was de laatste Flevokust post

Juli 2017: er wordt gewerkt aan een vereenvoudigd plan voor Flevokust: een overslaghaven met een achterliggend industrie terrein. Overslag van agrarische producten: en hoe schoon is de scheepvaart die het van Rotterdam naar Lelystad moet vervoeren? Wat voor diesel, stookolie wordt daarbij gebruikt? Het blijft ook oppassen voor vervuilende industrieën, en ander opslag/grondgebruik. Want of het zo’n storm loopt bij weer een industrie in de Lelystadregio? Dat zullen we zien. We willen in ieder geval zo min mogelijke vervuiling van lucht, water, grond, geen milieuvervuiling.

Mei 2016: er is een bestemmingsplan aangenomen voor het binnendijkse industrieterrein.  Heel wat kleiner dan ooit de plannen waren en er is een begeleidingsgroep waar wij ook in vertegenwoordigd zijn. Vanaf 28 april ter inzage op het gemeentehuis voor 6 weken. Politieke partijen van verschillende kleur hebben daarmee ook naar de biologische boeren willen luisteren. Dank daarvoor!

December 2015

De haven en industrie terrein gaan in kleinere eenvoudigere vorm door dan ooit bij aanvang gepland was. We hebben niet voor niets actie gevoerd met jullie steun! Samen voor een andere wereld met respect voor mens, dier en natuur. Voor de Aarde waar we ook deel vanuit maken net als van het klimaat: dat zijn wij, net als zij, dus laten we ze maar niet meer zij noemen. Geen onnodige grenzen.

31mei 2015 Beste mensen:

De gemeenteraad vergadert dinsdag 9 juni 2015 over de Flevokust. We maken ons nog steeds ernstige zorgen over de ontwikkeling van een haven en een industrieterrein naast het gebied in Lelystad-Noord waar we deel van uit maken. Wees van harte welkom bij de gemeenteraadsvergadering, en ook u kunt nog voor de vergadering gemeenteraadsleden bellen of mailen om te zeggen wat u ervan vindt.

Voor ons is het duidelijk dat een nieuwe industrieterrein in onze directe nabijheid ongewenst is. We vragen dan ook al sinds het begin van het Flevokustverhaal om beschermende maatregelingen. We denken o.a aan                                                 1)een geluidswal met bomen erop tegen stof en geluid, direct achter het biologische landbouwgebied.                                                                                                                    2) monitoring van de al aanwezige en eventueel nieuw te vestigen industrie. Een omgevingsvergunning is niet genoeg.                                                                              3)Een bedrijvenlijst die erop gericht is dat er geen enkele overlast voor de omgeving ontstaat.

We zijn nog in gesprek met de gemeente.  En we zijn ook uitgenodigd voor een zitting bij de Raad van State in juli.

 

 

 

 

7 mei 2015 : Beste mensen,

Inmiddels hobbelen de plannen voor Flevokust voort. De gemeenteraad moet binnenkort beslissen of ze ondanks een exploitatietekort bij voorbaat het industrieterrein in ontwikkeling brengt. Dit is in strijd met eerder gemaakte besluiten dat er een sluitende begroting moest zijn. En wat blijkt: dit zijn rekbare begrippen… Er wordt ook nog steeds gesproken over een “derde partij”.                                                                                         Dit zou dan bijvoorbeeld een bedrijf kunnen zijn die het gebied in ontwikkeling wil nemen zonder de beperkingen die de gemeente nu mogelijk vastlegt. Wanneer hebben we dit eerder gehoord? Ja precies, in het begin van het Flevokust plan toen er plannen waren voor de opslag van een miljoen ton as uit afvalverbrandingsovens in de buitenlucht, dat dan vervolgens geschoond zou moeten worden op Flevokust, om het daarna ermee op te hogen tot een onwenselijke hoge terp….                                                                               De gemeente heeft de beperkingen, een bedrijvenlijst nog niet vastgelegd en de meting van het draagvlak is alleen op zeer beperkte wijze gedaan. Er is bij ons geen draagvlak voor een industrieterrein met de ernstige milieuhindercategorien 3.1 tot en met 5.3 naast het biologisch landbouwgebied. Ook al willen ze nu klein beginnen…. We blijven ons zorgen maken over de plannen voor het ontwikkelen van Flevokust en hebben dan ook een beroepschrift ingediend bij de Raad van State tegen de ontwikkeling van een haven door de provincie. Die kan namelijk niet functioneren zonder industrieterrein. Meer openbaarheid over de afspraken van provincie en gemeente over het gebied in andere organen zouden eerst boven tafel moeten zijn, voordat er zo als in dit geval gedaan wordt dat de plannen voor de werkgelegenheid zijn. Ja wij zijn ook voor werkgelegenheid, maar wel die uitgaat van een schone economie die hard aan het veranderen is ( 3Dprinters hebben geen hectares nodig!) en rekening houdt met alle leegstaande hectares industrieterrein in Lelystad die er al zijn. Voor meer ruimte voor biologische landbouw en natuur!

9 september 2014: Beste mensen,
Flevokust: plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is nu gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren’80. Een haven waarin je moet geloven aldus de Flevopost. De ene expert zegt nee niet genoeg goederen om te verschepen en de andere gelooft er heilig in dat er ooit het magische getal van 40.000 containers per jaar gehaald worden.
Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij beslissingen nemen. Een haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven en de pot is leeg….
Er kan nog bezwaar gemaakt worden op alle onderdelen door iedereen bij de provincie, ook al wordt er aan gegeven dat dat niet zo is. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen de plannen te zetten en te sturen naar de provincie voor 24 september 2014. Hoe dat moet staat op de website van de provincie. U kunt dan ook doorklikken naar de stukken.
Het biologisch landbouwgebied wordt niet als genoeg relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Een op te stellen bedrijvenlijst die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg.
Het gaat om industrie die in de Amsterdam regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet.
We vragen om een betere “buur” voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en “schoon” echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat geheel niet gezocht worden op basis van streekplannen van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Heb het lef om een andere kant te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Wordt er ooit geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Zie ook de petitie: Houd Flevokust groen en blauw! Het belangrijkste punt staat nog steeds overeind: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven. De petitie is inmiddels door 730 mensen on line ondertekend.

2-8-2014: Inmiddels heeft de provinciale staten ingestemd met de ontwikkeling van een buitendijkse haven.
Alleen is de financiering nog niet rond….. Niet zo gek voor een haven waar geen behoefte aan is. De behoefte wordt opgeklopt. De geheime stukken mogen we niet inzien….. Tevens moet ook de gemeente nog instemmen met het ontwikkelen van het industrieterrein op de voorwaarden van de provincie en ook hier draait het om geld. En ook hier zijn geheime stukken die we niet mogen inzien……(niet zo vreemd dat we nog steeds niet in de financiele haalbaarheid van de plannen geloven? en dus voor de (financiele) gevolgen op lange termijn voor Lelystad vrezen. Eenmaal het groene recreatieve imago aangetast…… De nieuwe Wildenis? De nieuwe Stinkhoek? …..
Verder draait het wat ons betreft om de invulling van het industrieterrein. Milieuhindercategorie 3 t/m 5.4! Nee, daar zitten we niet op te wachten naast het biologische landbouw gebied van Lelystad-noord. Dit gebied is halverwege de jaren 80 bestemd voor biologische landbouw. En is levendig in gebruik door kleinschaligere en grootschaligere biologische(-dynamische) bedrijven. Het een groene long in de stadsrand van Lelystad, een vorm van stadslandbouw voordat dat woord bedacht was, waar veel Lelystedelingen die het gebied bezoeken en er hun groenten en fruit kopen trots op zijn.

29 mei 2014
De provincie en wel gedeputeerde staten gaan nog steeds er van uit dat er een haven gerealiseerd moet worden ten noorden van Lelystad.
En dat voor een klein groepje, hoofdzakelijk agrarische, ondernemers.
We vinden dit een onwenselijke situatie.
Recreatie is nog steeds aan het groeien in Flevoland en ook de biologische landbouw. Dat zijn 2 sectoren die daar prima in combinatie verder ontwikkeld kunnen worden.
Lelystad heeft veel behoefte aan een beter groter strand.
Kom op gemeente heb de durf en het lef om tegen Flevokust als haven en industrieterrein voor zware milieuhinder veroorzakende industrie (cat 3 t/m 5.2) te zijn. Nu een haven creeren is in de toekomst geld erop toeleggen. Plus dat het schade brengt aan de bestaande biologische landbouw en het recreatieve groene imago van de stad.

Afgelopen week op woensdag 16 april 2014 heeft Provinciale Staten ingestemd met het verder onderzoeken van wat heet Variant 4.
Deze variant behelst een buitendijkse haven die aangelegd gaat worden door de provincie en er moet een binnendijks bedrijventerrein bij komen. Dit onder voorbehoud dat de plannen financieel haalbaar zijn.
Dit terrein, samen met het interne transport en de externe infrastructuur moet de gemeente gaan uitvoeren. De provincie stelt er wel de eis van milieucategorie 3 tot en met 5 bij voor de te vestigen bedrijven.
We hopen op een positieve profilering van het bedrijventerrein: watvoor bedrijven zijn gewenst? Die zo min mogelijk overlast voor natuur, milieu en de biologische buren opleveren en bepaal dat vooraf. Een visie voor de toekomst. Het biologisch landbouw gebied is ooit door positieve profilering onstaan. Wordt vervolgd.

As maandag 31 maart bijeenkomst over de ontwerpvarianten van een mogelijke Flevokust in het Provinciehuis. Vanaf 19.30 koffie, 20.00 begin.
Wees allen welkom!

VOORBEELD Zienswijze Flevokust
Kies zelf hoe u uw zienswijze samenstelt, hieronder mogelijke formuleringen. Knip en plak! Succes!

Gedeputeerde Staten Flevoland
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Adres indiener:

Datum, woonplaats

Geachte Gedeputeerden,

Hierbij wil ik mijn zienswijze Flevokust indienen. Ik kan mij niet vinden in de plannen voor de voorgestelde ontwikkeling van de Flevokust als industrieterrein en haventerrein. Na het lezen van de stukken Kennisgeving Flevokust, Zorgen en aandachtspunten, Uitgangspuntennotitie Planologisch-juridisch kader voor Flevokust, Notitie reikwijdte en detailniveau Flevokust, wil ik u van mijn onderstaande zienswijze in kennis stellen.

Voorbeelden motivering:
1. Ik wil in Lelystad niet nog een industrieterrein waarop zware industrie met mogelijk ernstige milieu hinder wordt toegestaan. Dit omdat er in Lelystad al een aantal industrieterreinen zijn en deze nog niet ten volle benut worden. Daarnaast vind ik het niet wenselijk dat dit geplande industrieterrein naast het biologische landbouwgebied Lelystad Noord komt.
2. Ik verwacht dat de ontwikkeling van de Flevokust niet realistisch is begroot, waardoor er onverwachte grote financiële gevolgen kunnen komen voor Lelystad en/of de provincie. Ik wordt in deze aanname gesteund door het feit dat er in de afgelopen jaren meerdere grote infrastructurele projecten in Nederland hun begrotingen fors overschreden. De rekening voor deze overschrijdingen komt uiteindelijk weer bij de burger te liggen.
3. Ik vind het onverantwoord om een groot deel van het terrein op te hogen met secundaire, dan wel primaire bouwstoffen omdat het verhogen van het terrein gepaard gaat met overlast (stof en geluid) voor de directe omgeving en het zal voor imagoschade zorgen omdat het Groene en Blauwe karakter van Lelystad hierdoor onomkeerbaar zal worden aangetast. Daarnaast hebben secundaire bouwstoffen risico’s die nog niet op de lange duur in te schatten zijn; zeker niet indien ze in grote hoeveelheden worden toegepast.
4. Ik ben tegen doorbreken van de bestaande dijk omdat dit onvoorziene gevaren met zich meebrengt. Zeker omdat het ontwerp van de te verleggen dijk niet gebaseerd is op conventionele dijkbouwtechnieken. Het ontwerp kiest voor een snellere en goedkopere aanlegmethode die een stuk minder stevigheid garandeert en risico op verzakken met zich meebrengt. Dit brengt de veiligheid van Lelystad in gevaar en is onnodig aangezien er ook voor een buitendijkse haven gekozen kan worden. Daarnaast kost het verleggen van de primaire dijk enorm veel geld. Het gaat in de stukken hier nog niet over, maar dit komt wel aan de orde als er voor het oude plan wordt gekozen.
5. Ik denk dat de provincie veel meer baat heeft bij het behouden van Lelystad als groene parel aan de Noordrand van de Randstad. De afgelopen jaren heeft de biologische landbouw zich bewezen als groeisector en de verwachtingen zijn dat deze trend zich voort zal zetten. Juist in Lelystad liggen er kansen de biologische landbouw verder te ontwikkelen door een eenvoudige aansluiting op de al aanwezige bedrijvigheid. De ontwikkeling van Flevokust vormt een directe bedreiging van de aanwezige biologische landbouw.
6. Ik als inwoner van Lelystad en consument van biologische producten wil graag dat mijn woonomgeving en de producten die ik consumeer schoon en veilig blijven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de boeren die mijn groenten telen niet extra belast worden door een milieuaantasting en verslechtering van de mileukwaliteit.
7. Ik ben 1 van de zevenhonderd ondertekenaars van de petitie ‘Houd Lelystad Groen en Blauw’ Hierin heb ik aangegeven dat ik tegen zware milieuverontreinigende industrie ben, geen dijkverlegging wil en ook geen ophoging van het terrein en heb ik verzocht om een alternatief plan voor de Flevokust en om meer ruimte te bieden aan (biologische) landbouw, natuur en recreatie.
8. Ik ben een van de vijfhonderdvijftig ondertekenaars van ‘de Tuin van Lelystad’ waarin ik gevraagd heb of u voorzieningen zou willen treffen voor de Tuin van Lelystad. Ik denk hierbij aan het leggen van een geluidswal aan de zuidkant van de spoorlijn, daarmee behoudt u de eenheid van het gebied en beschermt u het gebied tegen geluids- en fijnstofoverlast.
9. Mocht de Flevokust wel ontwikkeld worden dan zou ik ervoor willen pleiten het gefaseerd en zo minimaal mogelijk te ontwikkelen en activiteiten die niet noodzakelijkerwijs gekoppeld hoeven te worden aan de haven elders onder te brengen. Half lege bedrijven/industrieterreinen eerst opvullen voor er nieuwe terreinen worden aangelegd.
10. In uw informatie over de Milieu Effect Rapportage wordt geen specifieke aandacht besteed aan de omgeving buiten het plangebied en daar maak ik mij zorgen over aangezien het om een extra kwetsbaar, door overheden bestemd, biologisch landbouwgebied gaat.
11. Uw motivering van het project Flevokust wordt in uw stukken mede gebaseerd op de verwachting dat het project zelf vele arbeidsplaatsen op gaat leveren of ten minste tot een spin-off zal leiden die voor Lelystad meer werkgelegenheid zal opleveren. Deze verwachting zien we echter niet onderbouwd door uw stukken en we verwachten dat de daadwerkelijke toename in werkgelegenheid tegen zal vallen. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat het project daadwerkelijk voor veel meer werkgelegenheid zal zorgen voor Lelystedelingen of inwoners uit de provincie. Ik vind dat met deze vage verwachtingen en aannames het niet verantwoord is om grote investeringen te doen met publiek geld.
12) Mocht u toch overgaan tot het aanleggen en inrichten van een industrieterrein dan wil ik ervoor pleiten dat de industrie met de meest erstige milieuhinder het verst van de al aanwezige biologische landbouw wordt gesitueerd.Waarom wordt er niet een beperkend beleid geformuleerd tav industrie dan te spreken over milieuhinder cat 3, 4 en 5. Dan kan er in beleid een duidelijk richting worden gekozen voor wat voor industrie wel of niet wenselijk is op Flevokust. Als het uberhaupt wenselijk is…
want wat voor werkgelegenheid levert het nu echt op en staat dat in verhouding tot de kosten en de schade voor de omgeving en het imago van Lelystad?
In afwachting van uw antwoord.

Hoogachtend,

Naam
Postadres
Woonplaats
Datum

Beste mensen, maandag 17 februari was informatieavond van de provincie over Flevokust. En woensdag 19 februari waren er commissievergadering en provinciale vergadering. In beide ging het ook over Flevokust. Er waren aardig wat mensen met diverse kritische geluiden. Want waarom was er geen variant met alleen een containerhaven buitendijks? En wat wordt er gedaan om de verkeersoverlast en fijnstofbelasting voor het biologisch landbouwgebied te minimaliseren? Ophogen zoals in veel plannen nog wordt genoemd vergroot ook het probleem (inclusief imagoprobleem), en is het wel nodig? Het gaat in de MERnotitie over natuur, en waar zijn de mensen en hun bedrijven die al om het gebied heen liggen? Waarom wordt er niet een beperkend beleid geformuleerd tav industrie dan te spreken over milieuhinder cat 3, 4 en 5. Dan kan er in beleid een duidelijk richting worden gekozen voor wat voor industrie wel of niet wenselijk is op Flevokust. Als het uberhaupt wenselijk is…
want wat voor werkgelegenheid levert het nu echt op en staat dat in verhouding tot de kosten en de schade voor de omgeving en het imago van Lelystad? P1060195
U kunt de provincie vertellen wat u ervan vindt t/m 13 maart.
Zie hiervoor de kennisgeving die erover gaat via deze link
17 februari om 20.00 is er een informatieavond georganiseerd door de provincie. Komt allen!!
Provincie acht de belangen van de plannen van Flevokust zo groot dat ze door wil gaan met de ontwikkeling. Ze beperkt zich niet tot alleen een haven, maar wil ook een industrieterrein voor zware industrie direct naast het gebied dat bestemd is voor biologische landbouw. En alle mooie verhaaltjes over het stimuleren van de biologische landbouw dan? De provincie gaat hiermee dwars tegen de gemeenteraad in die de plannen voor Flevokust van het College 17 december unaniem verworpen.
Wiens belangen zijn het? Wie hebben er baat bij een grootschalig industrie terrein voor zware industrie? Bij een haven? Bij het zeer dure doorbreken en verleggen van de dijk? Is Flevoland/ Lelystad zo rijk dat het voor enkele ondernemers deze voorzieningen aanlegt, terwijl er geen enkel garantie op vast schoon werk is voor de Lelystadse bevolking? Nog steeds is het experimentele bodemassen verhaal met alle vervuiling vandien niet van de baan. Terwijl het het groen blauwe imago van de stad te grabbel gooit? Wat mogelijk lijdt tot een verdere kapitaaldrain…..
Op 19 februari vergadert om 15 uur de commissie Economie en bereikbaarheid. Inspreken kan: opgeven bij de griffie van Flevoland.

7 februari 2014Flevokust is weer in het nieuws want de provincie is aan het stuur gaan zitten. Daarom gaat de petitie gaat door!!! De provincie neemt over en start procedures!!
In de week van 10 februari staat er een kennisgeving in de krant waarop 4 weken zienswijzen kunnen worden ingediend.
En dit terwijl op 17 december unaniem het plan Flevokust van het College werd afgewezen, nadat er geen meerderheid was voor de amendementen op het College voorstel.
Voorafgaand hieraan is deze petitie met 713 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester (692 online en 15 papier). De petitie en jullie handtekeningen hebben er absoluut voor gezorgd dat er nu kritisch naar de plannen van het College wordt gekeken. Dank jullie wel!
De petitie gaat door! We gaan verder!
Ook al is dinsdag 28 januari is de Structuurvisie Locatiebeleid 2013-2025 aangenomen in de raad. Alleen GroenLinks, Leefbaar Lelystad en lijst van der Kleij waren tegen. Hierin wordt Flevokust bestemd voor zware industrie. Over 8 meter ophogen secundaire bouwstoffen waardoor er een industrieterp ontstaat en over de geldverslindende dijkdoorbraak voor het door het College beoogde industrieterrein met haven werd niets gezegd. Dit geplande industrieterrein ligt direct naast het gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw.
We vragen nog steeds om een betere “buur” voor de bestaande (biologische) landbouw. Een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en “schoon” werk voor Lelystad oplevert, is dringend gewenst!
P1060195Een roerige week rond Flevokust vlak voor de wintervakantie.
De gemeenteraad die unaniem niet instemt met het voorstel van het college. Omdat er geen meerderheid was voor de amendementen van PvdA, VVD, SP en CU. Als ie er wel was gekomen was het een zeer zwakke meerderheid van maar 1 stem en kan je je afvragen of dat de weg is voor een groot en veel omvattend plan dat van grote invloed is op heel Lelystad.
Om een dag daarna in de Provinciale Staten te horen hoe daar het college van gedeputeerden wordt aanspoord door te zetten met de aanleg van de haven en een bedrijventerrein, omdat ze Flevokust van provinciaal belang achten. Zonder dat er wordt gesproken over de negatieve effecten van ophoging, en met het openhouden van de mogelijkheid van bodemassen schonen en gebruikenmaken ervan als secundaire bouwstof bij het ophogen…..
Er valt weer genoeg te doen in het nieuwe jaar!
En de petitie gaat dus gewoon door: Maak Lelystad niet grauw! Houd Flevokust groen en blauw!

Dinsdag 17 december biedt Renee om 20.00 uur de petitie Houd Flevokust Groen en Blauw! aan, aan de burgemeester.
Daarna volgt de zeer belangrijke vergadering over het huidige plan Flevokust. Komt allen en laat u horen!
Deze week kunt u vanuit uw betrokkenheid gemeenteraadsleden mailen of bellen om uw mening te vertellen. We zijn geschrokken dat in de MER(milieu effect rapportage) er (bijna) niets over dit gebied staat: alsof we geen buren zijn van het nieuw te ontwikkelen gebied!
Ook wordt de toename van het verkeer enorm onderschat, en verrekend met de effecten van aannames over minder vervuilende auto’s.
Wordt er een industrie terrein ontwikkeld dan willen de mensen die er gaan werken er ook naar toe kunnen en dan nog eerst al de vrachtwagens die nodig zijn voor de aanleg…..ja wel allemaal over de Houtribweg!
En dat terwijl er net weer in de media aandacht was voor de onderschatte schade die fijn stof te weeg kan brengen.
Om 19.00 uur op 17 december staat er eerst ook de Lichte Actualisatie van de Structuurvisie ter discussie. Ook daar gaat men uit van de ontwikkeling van Flevokust tot…..ik heb het stuk nog niet ontvangen. Wordt vervolgd!

Dinsdag 10 december: vanavond wordt er door raadsleden gediscussieerd over plan Flevokust. Om 19.00 uur. Wees welkom!!
Donderdag 5 december: Meer en meer vinden we dat de kurk waar het hele project opdrijft de deal is tussen het College en van Bentum Recycling Centrale(BRC). Als Flevokust doorgaat krijgt BRC de mogelijkheid 72 hectares te gebruiken als stortplaats voor alles wat maar “secundaire bouwstoffen” genoemd kan worden. Dit gebeurt onder de noemer ophogen en ontwikkelen van bedrijventerrein. Het probleem is dat “secundaire bouwstoffen” nog niet juridisch is afgebakend. De Crisis en Herstelwet maakt het gebruik dan toch mogelijk, als een soort ontheffing vooruit lopend op mogelijke wetgeving. Nergens in Nederland komen dan zoveel “secundaire bouwstoffen” bij elkaar te liggen als straks in Lelystad: een zeer grootschalig experiment met niet te overziene gevolgen. BRC kan storten voor een periode van 15 jaar en stortmateriaal aanvoeren uit heel Europa. Het gaat om 6 miljoen ton, zei iemand die had zitten rekenen.
Echter: “Verontreinigingen in grote hoeveelheden (granulair) afval hebben veel invloed op het milieu. Zij veroorzaken negatieve effecten op de gezondheid van de mensen, milieukwaliteit en voor- en nadelen van hergebruik moeten worden afgewogen tegen verlies aan natuurlijke bronnen.” mw. W. Xing | master of engineering, Wuhan U. China mei 2004 bij promotie
BRC heeft een bedenkelijke reputatie en een bedrijfsonderdeel is 13-11-13 nog veroordeeld in Breda voor het niet volgens de regels werken. De voorbereiding van de rechtszaak in Breda heeft het OM en de omgevingsdienst 5 jaar gekost. Zuur gemeenschapsgeld. BRC wordt niet gehouden aan een opleveringstermijn door de gemeente.

Op dinsdag 3 december is er door verschillende mensen van de buurt ingesproken in de gemeenteraad. Er werd van allerlei kanten belicht waarom we Flevokust niet zien zitten. Er waren ook een aantal mensen die juist voor Flevokust pleitten. Omroep Flevoland maakte na de bijeenkomst nog opnames.P1060188
Op zaterdagochtend 30 november zijn een aantal raadsleden meegegaan naar het Visvijvergebied. Dennis had hen uitgenodigd om te laten zien wat 8 meter ophogen inhoudt. En ook om op een andere plek eens van gedachten te wisselen over de Flevokustplannen. Verschillende partijen waren aanwezig. Grote afwezige was de PvdA.

As dinsdag 3 december is er om 19.55 een oordeelvormende sessie in het gemeentehuis van Lelystad over Flevokust. U kunt ook inspreken, max 5 minuten. Aanmelden bij de griffie@lelystad.nl Komt allen en laat van u horen!
De petitie ondertekenen kan ook nog! zie iets verder naar beneden, bij voorbaat dank!

Het is nu maandag 25-11-2013 en morgen, dinsdag is er om 19 uur de presentatie van een alternatief plan voor Flevokust in het stadhuis in Lelystad. En zelfs van wellicht meer alternatieven. Komt allen hoe meer belangstelling voor de Flevokust hoe beter! Daarna is er nog een beeldvormende sessie voor gemeenteraadsleden waar we als er tijd over is ook nog vragen kunnen stellen.

We hebben verder ook net het volgende persbericht verstuurd:

Breed protest tegen ophogen en zware industrie Flevokust blijft.
Ruim 600 mensen hebben de petitie Houd Flevokust groen en blauw! ondertekend. http://houdflevokustgroenenblauw.petities.nl/De petitie maakt bezwaar tegen de plannen om Flevokust op te hogen en om er industrie met ernstige milieuhinder toe te staan.
Het oorspronkelijke idee om Flevokust op te hogen met geschoonde bodemassen lijkt van de baan, omdat het commercieel nu niet interessant is. Er wordt voorgesteld om voor de ophoging ander materiaal te gebruiken. Deze andere (afval)stoffen brengen ook risico’s voor het milieu met zich mee, die nog niet duidelijk zijn.
Bovendien is ophoging überhaupt niet nodig om welke activiteit dan ook te ontwikkelen. Ophogen is alleen nodig als onderdeel van de deal met Van Bentum Recycling Centrale.
Van Bentum Recycling Centrale is een bedrijf met een bedenkelijke reputatie op milieugebied. Onlangs nog (13-11-2013) is Top Moerdijk, een dochterbedrijf van Van Bentum Recycling Centrale, door de rechtbank in Breda veroordeeld voor milieudelicten. Er zijn hoge boetes opgelegd aan het bedrijf, de bedrijfsleider en de directeur.
Gemeente en de provincie dreigen zich nu op zeer grootschalige wijze aan dit bedrijf uit te leveren met niet alleen milieutechnische, maar ook grote financiële risico’s van dien. Het plan is namelijk gebaseerd op aannames uit het verleden over de winstgevendheid van logistiek en zware industrie.
Als er een handtekening wordt gezet onder het contract met Van Bentum geven de gemeente en provincie de regie definitief uit handen, want onderdeel van de deal met Van Bentum is ook de toepassing van de Crisis- en Herstelwet waardoor beroepsprocedures zeer beperkt mogelijk zijn. En dan ook voor slechts enkele Lelystedelingen, terwijl de nieuwe afvalberg de hele gemeente en provincie aangaat. Een beroep op de Crisis- en Herstelwet is onnodig als het gebruik van bodemassen inderdaad helemaal van de baan is.
De petitie Houd Flevokust groen en blauw! vraagt om alternatieve plannen voor het gebied ten zuiden van de Maximacentrale. Inmiddels hebben inwoners van Lelystad inderdaad alternatieven aangedragen: plannen die goed aansluiten bij het bestaande groenblauwe imago van Lelystad en de provincie. In de komende weken worden ze gepresenteerd aan de gemeenteraad.
De beoordeling van deze nieuwe plannen kost tijd en die tijd moet genomen worden. Subsidiedruk (zoals die aan de orde is bij het huidige plan) moet niet leidend zijn voor beslissingen over de toekomst van Lelystad. Een goed plan heeft geen subsidie nodig.

De vorige keer dat ik hier schreef was er veel gebeurd en nu weer!…Al hoewel: het college wil de plannen nog steeds doorzetten.
Dinsdag 19 nov van 19.00 tot 19.50 uur is er een vergadering van de gemeenteraad in de raadszaal in het stadhuis over het voorstel van wethouder Fackeldey. U bent van harte uitgenodigd om dan ook te komen. Reactie op het voorstel dat u kan vinden op de site van de raad van Lelystad zijn zeer welkom! Verder komt er ook een openbaar debat op dinsdag 26 november. Ook daar bent u van harte welkom! en ook nog steeds op de petitie Houd Flevokust groen en blauw! Want als er zulke nieuwe afvalberg en zware industrie plannen zijn, zullen wij protesteren!
En zo kunt u ook op de Lichte actualisatie van het structuurplan Lelystad 2015 reageren. Hier in wordt ook uit gegaan van zware industrie voor het gebied Flevokust!

Dank u wel voor uw steun en hulp! Het wordt oprecht gewaardeerd!!!

Inmiddels is er veel gebeurd!
Maar nog steeds wil wethouder Fackeldey van de PvdA het gebied ten zuiden van de Maximacentrale laten ophogen door een firma die in afval handelt(BRC). Reden voor het ophogen is er niet alleen dat het anders een badkuip is zoals heel Flevoland???!!! Het materiaal dat ervoor gebruikt moet worden is restafval uit afvalverbrandingsovens. Dit bevat nog steeds verschillende gifstoffen ook al worden ze eerst “geschoond en gecertificeerd”. Schoon is het materiaal dan niet: het bevat alleen minder gifstoffen. Nergens in Nederland wordt er een pakket van 8 meter bij 2 vierkante kilometer neergelegd. Er is niet bekend wat dat in de toekomst voor gevolgen heeft. En dat heeft onze zorgen voor de (bio)landbouw. Lelystad als stortplaats van een materiaal waarvan de gevaren in de toekomst onbekend zijn.
De haven die ook gepland, staat is nodig om het materiaal aan te voeren. Hiervoor wordt een dijkdoorbraak die veel geld gaat kosten van de gemeenschap voorgesteld.
Verder is er geen interesse in een haven. De Haven van Amsterdam is als partner in het hele project om deze reden er al uitgestapt.
Op de ophoging mag dan industrie komen met de zwaarste categorie erbij. De gemeente komt nog steeds niet tot het uitsluiten van bedrijven die daar ongewenst zijn voor de omgeving. In een Klankbordgroep wordt druk geprobeerd door gemeenteambtenaren de tegenstand tegen het project van omwonenenden en ondernemers te verminderen. Ook u bent omwonende, ook u kunt in maart al kiezen bij de gemeenteraadsverkiezingen en ook u kan laten zien wat u ervan vindt. Mogelijk komen we nog met een petitie tegen deze ontwikkelingen aan de kust.

Petitie van Tuin van Lelystad over Flevokust.
Posted on May 23, 2013
Beste mensen, Onze zorgen hebben we verwoord in de onderstaande petitie die u kunt ondertekenen tijdens de winkel op De Stek.
De Tuin van Lelystad kan uw steun gebruiken! Bij voorbaat dank en verder zijn we liever tuinders dan aktievoerders! Wees welkom voor lekkere verse groenten!

Lelystad, 21 mei 2013
Aan de gemeenteraad van Lelystad en college B&W,
We vragen u voorzieningen te treffen voor de Tuin van Lelystad. We willen er zeker van zijn dat dit gebied en de gewassen die we verbouwen en verkopen schoon blijven.
We zijn zeer bezorgd over de opslag en verwerking in het plangebied Flevokust van een miljoen ton restafval afkomstig van Afval Verbrandingsinstallaties.
Er moet direct gehandeld worden als er iets gebeurt dat schade kan veroorzaken aan gewassen, lucht, water en grond, zoals Prof. Dr. Ir. M. Haas op 3 april 2013 aangaf.
Vergunningen en wetgeving bieden daarvoor geen handvaten. De voedselveiligheid en het bestaansrecht van de Tuin van Lelystad vragen om duidelijke garanties. Daarom vragen we u de volgende voorzieningen te treffen:
1) Metingen van de huidige water-, grond- en lucht-kwaliteit door een onafhankelijke organisatie.
2) Voorkomen van belangenverstrengeling. (De omgevingsdienst van Lelystad en de provincie is geen onafhankelijk organisatie. Deze dienst wordt gefinancierd en bestuurd door provincie en gemeente en die zijn allebei deelnemende partij en/of mede- financier van Flevokust).
3) Duidelijke procedures voor noodzakelijke continue metingen van water-, grond- en lucht- kwaliteit en het openbaar maken van de meetgegevens.
4) Duidelijke procedures voor alle betrokkenen zodat er direct en adequaat gehandeld kan worden bij de minste of geringste afwijking.
5) Het verlengen van de bestaande geluidswal aan de noordzijde van de Tuin van Lelystad tot Oostervaart. Dit als maatregel tegen geluidsoverlast van de Houtribweg die drukker wordt door Flevokust. Tevens het beplanten met bomen van de wal als stofwering. Er ontstaat dan een duidelijke fysieke scheiding tussen beide gebieden.
6) Het overkappen van de opslag van het restafval zodat met onderdruk de verwaaiing van stof tegengegaan kan worden.
7) De zuidelijke rand van Flevokust bestemmen voor de minst zware milieucategorie.Opgesteld door Renee Hoekendijk en Piet van Sabben